Prosjektfremdrift februar 2022

Nå heises bygg K og J på plass