Prosjektfremdrift januar 2022

P-kjeller lengst mot sørøst begynner å ta form. Ringmurer for bygg D og E etableres på taket av p-kjelleren, og er snart ferdig. Ringmurer for bygg K og J er ferdigstilt og heising av modulene vil skje i uke 5.