Prosjektfremdrift november 2021

Sprengning og utgraving er nå ferdig, og betongarbeidene er i gang!